Ulgi

Ulgi

Ulgi obowiązujące u naszego przewoźnika:

Ulga 100% – dzieci do lat 4

Ulga 95% – Przewodnik towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr)

Ulga 78% – Zniżka dla dzieci/ młodzieży niepełnosprawnej lub jego opiekuna, Inwalida wojenny i wojskowy zaliczeni do I gr.

Ulga 51% – Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami , rencistami i inwalidami, student do ukończenia 26 roku życia/ doktorant do ukończenia 35 roku życia

hurtownia odzieży wólka kosowska – niskie ceny

Ulga 37% – Dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia, Osoby niewidome, jeśli nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Ulga 33% – nauczyciele.

Ulga 30% – osoby powyżej 65 roku życia.

Artykuł dzięki: www.oskmini.pl